Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště,

okres Bruntál, příspěvková organizace

vás vítá na svých stránkách

Lucy Illustrates | Back to School

 

Ú N O R

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí: 

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % (např. FFP2/KN 95), nebo
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének: 

 ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), 

 a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. 

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. 

Výše uvedený zákaz se nevztahuje jen na děti v mateřské škole.

Pokyny k provozu školy dle 5. stupně 

rizikového skóre PES:

 •  Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola)
 •  Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 
 •  Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby byl minimalizován kontakt mezi žáky z různých tříd.
 •  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost 
 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), nebo
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének: 
 •  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • Pobyt ve školní družině bude z organizačních důvodů umožněn žákům zaměstnaných rodičů, jelikož je nutno dodržet podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy i v  provozu školní družiny. Úplata za pobyt ve školní družině se po dobu těchto opatření snižuje na polovinu.
 •  Zařízení školního stravování jsou v provozu. 
 •  Při provozu školního stravování budeme dodržovat:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
  •  maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby 
  •  ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
  • udržování maximálního možného rozestupu mezi žáky z různých tříd
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce  
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

Celý pokyn ministerstva školství k nahlédnutí ZDE

 

 
DOBRONAUTI: Zpátky v čase jsou edukačně preventivní herní program pro školy, který baví učitele i děti. Žáci ze 3., 4. a 5. tříd ZŠ se při něm učí, jak dobře zvládat konfliktní situace. Program podporuje jejich samostatnost a akceschopnost. Pro hru se v rámci testování nadchlo už více než 1 000 dětí, učitelů a metodiků prevence.

Novinky

Přespíme ve škole později

21.09.2020 13:52
V pátek 25. září bylo plánováno přespání s dětmi ve...

S družinou na bazén

13.09.2020 11:50
V úterý 15. září 2020 pojedeme s družinou na bazén do...

Plavecký výcvik

28.08.2020 09:17
Plavecký výcvik bude zahájen ve středu 2. září...

První informace k zahájení nového školního roku

23.08.2020 17:30
1) seznam požadovaných školních pomůcek najdete...

Informace k posledním dnům školního roku

18.06.2020 21:57
Informace k posledním dnům školního roku: do...

Vánoční nocování

15.12.2019 13:45
  Ve čtvrtek po besídce v 18:00 hod. se sejdeme ve...

Výlet na zámek do Bruntálu

08.12.2019 11:51
Ve čtvrtek 12. prosince pojedeme na zámek do Bruntálu na...

První informace k lyžařskému výcviku

03.12.2019 10:46
Vážení rodiče, pomalu se blíží termín konání lyžařského...

Plavecký výcvik 2019

27.08.2019 18:52
     ...

POSLEDNÍ TÝDEN ŠKOLNÍHO ROKU

24.06.2019 11:33
          Poslední týden...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>