Kroužky ve školním roce 2020/21: 

 • Účast na kroužcích je pro děti zdarma díky zapojení obce do projektu Školní klub, financovaného z dotace EU. 
 • Rodiče prosíme o vyplnění formulářů, které pošleme po dětech.
 • Předpokládáné zahájení od 29. září 2020

den

název kroužku

od - do

vede

poznámka

PONDĚLKY

NERF liga  –  pod záštitou Střediska volného času Bruntál (platí se za něj)

15:00 – 16:00

 Mgr. Franek

 • kroužek bude organizován, jen pokud se přihlásí alespoň 10 zájemců
 • vlastní NERF zbraň podmínkou

FLÉTNA

začátečníci

13:15 – 13:45

pokročilí 13:45 – 14:15

Mgr. Kapitánová

 • flétnu lze zapůjčit ve škole

ÚTERKY

FLORBAL kluci

14:00 – 15:30

externí vedoucí

 • ve velké tělocvičně
 • florbalovou hůl lze zapůjčit ve škole

STŘEDY

ANGLIČTINKA

13:15 – 14:00

Mgr. Červenková

pro děti 1. a 2. ročníku

 

VÝTVARKA

14:30 – 16:00

p. Jančíková

zaměřeno na malbu

 

ČTVRTKY

TANEČNÍ a DRAMATICKÝ

13:15 – 14:00

Mgr. Červenková

tanec a divadlo -

nácvik na besídky

KERAMIKA

14:30 – 16:00

p. Merková

 

 

PÁTKY

FLORBAL kluci

13:30 – 15:00

externí vedoucí

 • ve velké tělocvičně
 • florbalovou hůl lze zapůjčit ve škole

FLORBAL holčičí

15:00 – 15:30

externí vedoucí

 • ve školní tělocvičně
 • florbalovou hůl lze zapůjčit ve škole

DESKOVÉ HRY

15:00 – 16:00

 Mgr. Franek

 

DODATEK

HRA NA KLAVÍR

individuální dle dohody

Bc. Motúzová

vlastní klávesy nebo klavír

PODMÍNKOU

LOGOPEDIE

pondělky v čase dle dohody

Mgr. Kapitánová

 

DOUČOVÁNÍ

děti se SPU středy od 13:15-13:45, ostatní dle individuální dohody

Mgr. Kapitánová

 

 

Mgr. Červenková

 

PARKUR

zatím v řešení – budeme vás informovat

NÁBOŽENSTVÍ zatím v řešení – budeme vás informovat