Seznam zájmových kroužků:

NÁZEV

VEDE

KDY

POZNÁMKA

NERF (LIGA)

Mgr. Franek

(pod SVČ   Bruntál)

pondělky,  od 15:00 - 16:30

školní  tělocvična

úhrada  300,- Kč/pololetí

vlastní  zbraň a brýle

SPORTOVNÍ KROUŽEK    

(fotbal, florbal, lezecká stěna)

Mgr.  Franek

p.  Peterková

úterky, od  15:00 - 16:00 v obecní tělocvičně

sálovky  nebo jarmilky (boty s bílou podrážkou)

KLAVÍR

Bc.  Kubečková

dle  domluvy, v MŠ

podmínkou  je vlastní klavír nebo klávesy

FLÉTNA

Mgr.  Kapitánová

středy, od  13:30 do 14:15

flétnu lze  zapůjčit ve škole

KYTARA

Mgr.   Červenková

středy

dle  domluvy

podmínkou  je vlastní kytara

TANEČNÍ

Bc.  Kubečková

středy, od  16:00 do 17:00 ve školní tělocvičně

Obutí s bílou  podrážkou a pevnou patou

NÁBOŽENSTVÍ

P. Mgr.  Zehnal

čtvrtky

bude  upřesněno podle počtu zájemců

KERAMIKA

p. Němcová

čtvrtky,  od 13:30 do 16:00 hod.

pracovní  oděv

LOGOPEDIE

Mgr.  Kapitánová

pondělky a  středy dle domluvy


Doučování bude probíhat pod vedením třídních učitelek ve středu po obědě - dle individuálních potřeb dětí.