Plán akcí pro školní rok 2018/2019

estaciones+del+año2.jpg 945×535 pixels

září 2018

7. září – návštěva dětského programu v rámci Trofeo Niké Jeseníky 2018, od 9:00 - 12:00. Program pro děti je zaměřený na život na venkově, tradiční řemesla a podporu technického vzdělávání. Hlavní myšlenky jsou dvě - "návrat k ruční práci" a "propojení generací". Díky spolupráci s MSK, Dolní Oblasti Vítkovice a Rotary klubem Ostrava City pořadatelé zajistili program a  "dílny pro děti".  Je připravený dřevěný model veterána, který si děti sami vyrobí, k výrobě budou používat opravdové nářadí pod dozorem školených lektorů – program bude probíhat v areálu Kopřivná resortu Malá Morávka

24. září - Nebezpečí šikany - program Poradny pro primární prevenci Opava 

            (dlouho slibovaný )

Charakteristika tématu: základní sociální dovednosti nutné pro fungování vztahů v třídním kolektivu. Nalezení svého místa ve skupině i mimo ni. Zvládání vrstevnického tlaku. Určeno pro žáky ve věku 6 – 18 let.

Cíl: zvýšení sociálních kompetencí u žáků a studentů důležitých k předcházení šikany.

Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní prožitkové techniky a hry, zážitková pedagogika.

            Cena: 40,- Kč/žák

z 27. na 28. září – spaní ve škole

říjen 2018

zahájení plaveckého výcviku

4. října – Den zvířat – návštěva ekoprogramu ve Středisku volného času v Bruntále

Drakiáda

29. a 30. října – Podzimní prázdniny

listopad 2018

6. listopadu - s družinou do sauny

z 2. na 3. listopadu Halloweenské nocování v kině

15. listopadu čtvrtletní třídní schůzky

23. listopadu – divadlo - Ledové království

27. listopadu - fotografování firmou PHOTODIENST Brno, vánoční pozadí

prosinec 2018

4. prosince - s družinoudo sauny

6. prosince – nás navštíví Mikuláš (asi i s čertem)

Pečení a zdobení perníčků

20. prosince Vánoční besídka

20. prosince Vánoční nocování s rozdáváním dárků

21. prosince projektový den – Vánoční zvyky a tradice

od 22. prosince vánoční prázdniny

leden 2019

8. ledna -  s družinoudo sauny

9. ledna divadelní představení Divadélka Hradec Králové Poklad kapitána Baltazara 

17. ledna pololetní třídní schůzky

od 28. do 31. ledna lyžařský výcvikový kurz

vysvědčení za 1. pololetí

únor 2019

1. února jednodenní pololetní prázdniny

20. února  – divadlo Beruška, Pohádka o sněhulákovi

21. února výlet na zámek a do Aqvaparku  v Bruntále 

Masopustní maškarní třeštění spolu s kamarády ze školky

březen 2019

od 4. do 10. března jarní prázdniny

29. března – divadlo Beruška, Starosti vodníka Kuby

duben 2019

6. a 7. dubna víkendový pobyt

16. dubna třídní schůzky

17. dubna – projektový den Velikonoční zvyky a tradice

18. dubna velikonoční prázdniny

19. – 22. dubna Velikonoce

25. dubna zápis dětí do 1. ročníku

26. dubna Den Země - program pro školy - městský park Bruntál

květen 2019

turistický výlet – termín upřesníme dle počasí

10. května Besídka ke Dni matek

31. května Hry bez hranic – přátelské klání škol Lomnice-Dětřichov-Ryžoviště

červen 2019

13. června třídní schůzky

19. června – divadlo Beruška, Terezka a její dobrodružství

školní výlet  - termín upřesníme

26. června 2019 – Zahradní slavnost

27. června poslední zvonění

28. června vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Poznámka:

* v plánu nejsou zahrnuty výtvarné soutěže

* datum a čas konání, pokud není uveden, bude upřesňován v sekci NOVINKY – prosím sledujte

* nabídka divadelních představení není úplná – v průběhu roku se ozývají další – budeme doplňovat

* Rádi bychom také zorganizovali týdenní ŠKOLU V PŘÍRODĚ, pouze v případě, že projeví zájem více než polovina žáků školy.

* Uvítáme i nápady a náměty rodičů a obzvláště též podporu a pomoc s organizací.

* Ani sponzoring neodmítáme