Plán akcí pro školní rok 2021/2022

Seznam akcí není konečný, některé termíny budeme potvrzovat nebo upřesňovat.

Sledujte sekci NOVINKY

září 2021

 •  ZAHÁJENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU 8.  září
 • cyklistický výlet do okolí školy
 • projektový den Podzimní les (27. září)

 

říjen 2021

 • rozjezd zájmových kroužků
 • třídní schůzka (6/10/2021)
 • návštěva Muzea Rýmařov (7/10/2021)
 • Halloween
 • 28. a 29. října – Podzimní prázdniny
 • Drakiáda

listopad 2021

 • 16. listopadu čtvrtletní třídní schůzky
 • 19. listopadu - focení na pozadí Vánoční pokoj
 • 24. listopadu - poslední plavání. 
 • od 29. listopadu změna rozvrhu, přechod na tělocvik ve škole

prosinec 2021

 • 3. prosince – nás navštíví Mikuláš (asi i s čertem)
 • Pečení a zdobení perníčků
 • 17. prosince Vánoční besídka (umožní-li to COVID-19)
 • 21. prosince Vánoční nocování s rozdáváním dárků
 • 22. prosince projektový den – Vánoční zvyky a tradice
 • od 23. prosince vánoční prázdniny

leden 2022

 • 13. ledna pololetní třídní schůzky
 • od 24. do 28. ledna lyžařský výcvikový kurz
 • 31. ledna vysvědčení za 1. pololetí

únor 2022

 • 4. února jednodenní pololetní prázdniny
 • od 14. do 20. února 2022 jarní prázdniny

březen 2022

 • Měsíc knihy - navštívíme knihovnu
 • 22. března - Den vody - výprava za vodou - podle počasí

duben 2022

 • 11.-13. barevný týden zakončený projektovým dnem na téma Velikonoce
 • 14. dubna - velikonoční prázdniny
 • 19. dubna třídní schůzky
 • zápis dětí do 1. ročníku -termín a způsob zápisu budou upřesněny
 • 22. dubna Den Země - program pro školy - městský park Bruntál

květen 2022

 • 6. května Besídka ke Dni matek (umožní-li to COVID-19)

 

červen 2022

 • 1. června  Hry bez hranic - přátelské zápolení škol letos v Lomnici
 • 8. června třídní schůzky
 • školní výlet
 • 24. června 2020 – Zahradní slavnost
 • 29. června poslední zvonění
 • 30. června vysvědčení za 2. pololetí

Poznámka:

* v plánu nejsou zahrnuty soutěže (sportovní, výtvarné, Šikulové,...) - termín předem oznámíme

* v plánu nejsou uvedeny oblíbené přespávačky - budeme upřesňovat dle protiepidemických opatření

* datum a čas konání, pokud není uveden, bude upřesňován v sekci NOVINKY – prosím sledujte

* nabídka divadelních představení není úplná – v průběhu roku se ozývají další – budeme doplňovat

* nejsou uvedeny akce školní družiny - návštěvy sauny, výlety, možná víkendový pobyt (bude-li zájem)

* uvažujeme i o letní škole v přírodě, loni nám ji zhatila koronavirová karanténa, tak uvidíme...

* Uvítáme i nápady a náměty rodičů a obzvláště též podporu a pomoc s organizací.

* Sponzoring vděčně vítáme!