Plán akcí pro školní rok 2019/2020

Seznam akcí není konečný, některé termíny budeme potvrzovat nebo upřesňovat.

Sledujte sekci NOVINKY

Sempre criança:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

září 2019

 • 4. září – ZAHÁJENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU
 • 6. září - NÁVŠTĚVA Světa techniky v Ostravě v rámci akce Trofeo Niké. Doprava i vstupy jsou zdarma
 • 10. září - TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 • od 23. září rozjezd zájmových kroužků 
 • z 27. na 28. září – spaní ve škole

 

říjen 2019

 • 1. října - Pohádka ze starého mlýna v podání Divadélka pro školy z Hradce Králové
 • 4. října – Den zvířat – návštěva ekoprogramu ve Středisku volného času a městské knihovny v Bruntále
 • Drakiáda
 • 29. a 30. října – Podzimní prázdniny

 

listopad 2019

 • 1. listopadu Halloweenské nocování v kině
 • 13. listopadu - poslední plavání
 • 14. listopadu čtvrtletní třídní schůzky
 • od 18. listopadu změna rozvrhu, přechod na tělocvik ve škole
 • fotografování firmou PHOTODIENST Brno, vánoční pozadí

 

prosinec 2019

 • 5. prosince – nás navštíví Mikuláš (asi i s čertem)
 • Pečení a zdobení perníčků
 • 20. prosince Vánoční besídka
 • 20. prosince Vánoční nocování s rozdáváním dárků
 • 21. prosince projektový den – Vánoční zvyky a tradice
 • od 23. prosince vánoční prázdniny

 

leden 2020

 • 15. ledna pololetní třídní schůzky
 • 16. ledna - divadlo Beruška - Zimní pohádka
 • od 27. do 30. ledna lyžařský výcvikový kurz
 • 30. ledna vysvědčení za 1. pololetí
 • 31. ledna jednodenní pololetní prázdniny

 

únor 2020

 • 4. února s družinou do bazénu v Bruntále
 • Masopustní maškarní třeštění spolu s kamarády ze školky
 • preventivní program proti šikaně

 

březen 2020

 • od 9. do 15. března jarní prázdniny

 

duben 2020

 • 8. dubna - projektový den Velikonoční zvyky a tradice
 • 9. dubna - velikonoční prázdniny
 • 16. dubna třídní schůzky
 • 23. dubna zápis dětí do 1. ročníku
 • 24. dubna Den Země - program pro školy - městský park Bruntál

 

květen 2020

 • 7. května Besídka ke Dni matek
 • 29. května - Hry bez hranic - přátelské zápolení škol letos v Lomnici

 

červen 2020

 • od 1. do 5. června škola v přírodě
 • 16. června třídní schůzky
 • 23. června – divadlo Beruška, Letní radovánky
 • 26. června 2020 – Zahradní slavnost
 • 26. června 2020 - poslední nocování loučení se školním rokem
 • 29. června poslední zvonění
 • 30. června vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Poznámka:

* v plánu nejsou zahrnuty soutěže (sportovní, výtvarné, Šikulové,...) - termín předem oznámíme

* datum a čas konání, pokud není uveden, bude upřesňován v sekci NOVINKY – prosím sledujte

* nabídka divadelních představení není úplná – v průběhu roku se ozývají další – budeme doplňovat

* nejsou uvedeny akce školní družiny - návštěvy sauny, výlety, možná víkendový pobyt (bude-li zájem)

* Uvítáme i nápady a náměty rodičů a obzvláště též podporu a pomoc s organizací.

* Sponzoring vítán!