Plán akcí pro školní rok 2020/2021

Seznam akcí není konečný, některé termíny budeme potvrzovat nebo upřesňovat.

Sledujte sekci NOVINKY

Dress up your home! Multi-piece canvas painting sets with a unique flair. I strive for modern, fun, bold wall decor that catches your attention

 

září 2020

 • 4. září – ZAHÁJENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU

 

říjen 2020

 • 1. října – Přijedou k nám myslivci
 • 22. 3D kino v naší škole
 • 27. října Halloweenská přespávačka v kině pro všechny, kdo se nebojí
 • 29. a 30. října – Podzimní prázdniny
 • Drakiáda

 

listopad 2020

 • 10. listopadu čtvrtletní třídní schůzky
 • 12. listopadu - divadelní představení - Divadlo Beruška
 • 11. listopadu - poslední plavání. 
 • od 16. listopadu změna rozvrhu, přechod na tělocvik ve škole

 

prosinec 2020

 • 4. prosince fotografování firmou PHOTODIENST Brno - vánoční téma
 • 5. prosince – nás navštíví Mikuláš (asi i s čertem)
 • Pečení a zdobení perníčků
 • 18. prosince Vánoční besídka (umožní-li to COVID-19)
 • 21. prosince Vánoční nocování s rozdáváním dárků
 • 22. prosince projektový den – Vánoční zvyky a tradice
 • od 23. prosince vánoční prázdniny

 

leden 2021

 • 12. ledna pololetní třídní schůzky
 • od 25. do 28. ledna lyžařský výcvikový kurz
 • 28. ledna vysvědčení za 1. pololetí
 • 29. ledna jednodenní pololetní prázdniny

 

únor 2021

 • 1. - 7. jarní prázdniny
 • 19. února  - Divadlo Beruška

 

březen 2021

 • Měsíc knihy - navštívíme knihovnu
 • 22. března - Den vody - výprava za vodou - podle počasí
 • 26. března - Divadlo Beruška
 • 29 . - 31. barevný týden zakončený projektovým dnem na téma Velikonoce

 

duben 2021

 • 1. dubna - velikonoční prázdniny
 • 13. dubna třídní schůzky
 • 22. dubna zápis dětí do 1. ročníku
 • 23. dubna Den Země - program pro školy - městský park Bruntál

 

květen 2021

 • 4. května vystoupení Divadla Beruška
 • 7. května Besídka ke Dni matek

 

červen 2021

 • 1. června  Hry bez hranic - přátelské zápolení škol letos v Lomnici
 • 8. června třídní schůzky
 • školní výlet
 • 25. června 2020 – Zahradní slavnost
 • 29. června poslední zvonění
 • 30. června vysvědčení za 2. pololetí

Poznámka:

* v plánu nejsou zahrnuty soutěže (sportovní, výtvarné, Šikulové,...) - termín předem oznámíme

* datum a čas konání, pokud není uveden, bude upřesňován v sekci NOVINKY – prosím sledujte

* nabídka divadelních představení není úplná – v průběhu roku se ozývají další – budeme doplňovat

* nejsou uvedeny akce školní družiny - návštěvy sauny, výlety, možná víkendový pobyt (bude-li zájem)

* uvažujeme i o letní škole v přírodě, loni nám ji zhatila koronavirová karanténa, tak uvidíme...

* Uvítáme i nápady a náměty rodičů a obzvláště též podporu a pomoc s organizací.

* Sponzoring vděčně vítáme!