Kdy zvoní?

Robert Doiseneau, La Pendule, 1957. © Robert Doiseneau / Gamma-Rapho / Contrasto

1. hodina 07:55 - 08:40 hod.        přestávka 10 min. od 8:40 do 8:50 hod.


2. hodina 08:50 - 09:35 hod.        přestávka 20 min. od 9:35 do 9.55 hod.


3. hodina 09:55 - 10:40 hod.        přestávka 10 min. od 10:40 do 10:50 hod.


4. hodina 10:50 - 11:35 hod.        přestávka 15 min. od 11:35 do 11:50 hod.


5. hodina 11:50 - 12:35 hod.        závěr vyučování, odchod do šk. družiny a na oběd