ZŠ a MŠ Ryžoviště

Obědy zdarma

- dotační program pro rodiny pobírající dávky hmotné nouze pro 2. pololetí školního roku 2023-24.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

Kdy se koná? děti

Zápis do 1. ročníku proběhne dne 18. dubna 2024 v čase 14:30 - 17:30 hod. 

Organizace zápisu

Těšíme se na osobní setkání s každým dítětem a jeho rodiči.

K zápisu s sebou prosím vezměte rodný list dítěte.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky předloží zákonný zástupce dítěte škole tento tiskopis: žádost o odklad povinné školní docházky (308.55 kB) a přiloží k němu souhlasné stanovisko Pedagogicko psychologické poradny a pediatra. V případě, že vyšetření v poradenském zařízení nebo u lékaře dosud neproběhlo, bude správní řízení přerušeno do doby vydání těchto doporučení.

Tiskopis žádosti získáte i v mateřské škole nebo v den zápisu ve škole.

Podle současných pravidel lze dítě zapsat i bez jeho osobní přítomnosti u zápisu a tuto možnost doporučujeme využít právě u dětí s odkladem školní docházky.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání učinit i písemně nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné škole doručit také následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy - ID datové schránky: 4qzmb5f
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostý email),
 • poštou, 
 • osobně - v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte mimo  stanovený termín zápisu, dohodněte čas předání s ředitelkou školy - telefonicky nebo mailem

K žádosti stačí doložení rodného listu dítěte prostou kopií (i dálkovým způsobem). 

Tiskopisy zde: 

Koho zapíšeme?

Dle § 36, odst. 3 školského zákona, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Tzn. dítě narozené před 31. srpnem 2018.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Dle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017 pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zapisují se přednostně děti s trvalým bydlištěm v obci Ryžoviště

Rodiče žáka, který byl rozhodnutím soudu svěřen do jejich střídavé výchovy, musí zažádat o přijetí v obou školách, kde bude žák případně plnit povinnou školní docházku (dle bydliště rodičů). V tomto případě prosíme při zápisu o sdělení adresy druhé školy.

Zápis se týká i dětí, které byly u zápisu loni a školní docházka jim byla odložena.

Co je třeba k zápisu ?

 • rodný list dítěte 
 • žádáte-li o odklad zahájení povinné školní docházky, doložte v den zápisu doporučující stanovisko pedagogicko-psychologické poradny spolu s doporučením pediatra (případně klinického psychologa) a vyplněnou žádost o odklad

Se všemi osobními a citlivými údaji dítěte/žáka je nakládáno ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

A ještě několik důležitých informací:kreslená dívka

 • výuka všech předmětů probíhá v českém vyučovacím jazyce, cizímu jazyku (anglickému) vyučujeme od 3. ročníku
 • žádost o odklad školní docházky je třeba podat při zápisu spolu se souhlasnými stanovisky školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formuláře žádosti o odklad a žádosti o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně jsou ke stažení dole na této straně
 • škola nabízí možnost individuální pomoci a konzultace se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy
 • ve škole probíhá individuální logopedická péče vedená speciálním pedagogem se státní zkouškou z logopedie
 • škola organizuje týdenní lyžařský výcvikový kurz, kurz plavání probíhá pro žáky 1. - 4. ročníku každý rok (10 dvouhodinových lekcí pro všechny žáky od 1. do 4. ročníku)
 • škola poskytuje a má zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a pracovišti, zpracovává systém podpůrných opatření pro tyto žáky, ve třídách jsou dětem k dispozici také asistenti pedagoga
 • škola umožňuje žákům vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu
 • škola umožňuje individuální vzdělávání dle § 41 Školského zákona
 • žákům mimořádně nadaným poskytuje možnost přeřazení do vyššího ročníku.
 • škola nabízí mnoho volnočasových aktivit - v rámci školní družiny organizujeme např. víkendový pobyt, navštěvujeme saunu, dále kroužky: sportovní - florbal, keramický, pěvecký, taneční. 
 • ve škole probíhá i výuka náboženství.

Jaké informace uvítáme od rodičů:

kreslené dítě u tabulePokud došlo k rozvodu manželství, informujte prosím při zápisu, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky, o výkonu rodičovské odpovědnosti a dále podejte informaci o tom, zda jste zápis dítěte v naší škole spolu projednali a zda má být druhý rodič - vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí. 

Školu je nezbytné informovat, zda druhý zákonný zástupce podal žádost o zápis do jiné základní školy ( v případě střídavé péče). 

Pro školu je důležitá informace, zda má některý z rodičů soudně omezen styk s dítětem.

 • Doporučujeme, aby rodiče poskytli škole údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a to pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy

Potřebné tiskopisy ke stažení 

Formuláře žádosti o přijetí  a  Dotazník vytiskněte, vyplňte a odešlete škole způsoby popsanými výše pokud využijete možnost zápisu dítěte bez jeho osobní účasti.

Pokud nemáte možnost formuláře vytisknout, pošlete SMS nebo e-mail se svou adresou, škola vám tiskopisy pošle poštou.

Žádost o vyšetření v pedagogicko psychologocké poradně rodiče vyplní jen v horní části nadepsané ŽÁDOST.

O vyplnění zbývající části PEDAGOGICKÉ ZJIŠTĚNÍ požádají paní učitelku v mateřské škole. Na zaslání žádosti do poradny se rodiče s učitelkou dohodnou - žádost mohou odeslat i škola i rodiče.

Požadují-li rodiče pro své dítě odklad školní docházky, s touto vyplněnou žádostí se dostaví k zápisu.

K žádosti přiloží doporučení poradny a pediatra (případně klinického psychologa).

Nemáte-li možnost vytištění, požádejte o potřebné tiskopisy v mateřské nebo základní škole.

O nás

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace
Rýmařovská 282
79356 Ryžoviště
ID datové schránky:
4qzmb5f
telefonické kontakty:
škola: +420 737 286 393
školka: +420 739 492 689
jídelna: +420 739 053 844
e-mail:
zsams.ryzoviste@email.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Ivan

Zítra má svátek Adriana

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den boje proti narkomanii
 • Mezinárodní den na podporu obětí mučení

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
slabý déšť 25 °C 15 °C
středa 26. 6. déšť 24/16 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 26/15 °C
pátek 28. 6. déšť 23/16 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Svatý Ivan bývá plačtivý pán.