ZŠ a MŠ Ryžoviště

Obědy zdarma

- dotační program pro rodiny pobírající dávky hmotné nouze pro 2. pololetí školního roku 2023-24.

Historie školy

První zmínka o škole a učiteli pochází z roku 1586, kdy v obci Braunseifen (jeden z Znak Ryžovištěpůvodních německých názvů obce Ryžoviště) začal působit první učitel Jakub Gabriel.. Škola však byla založena zřejmě již roku 1570, patřila k faře, byla jednotřídní.
V letech 1786 – 1788 byla postavena farní kamenná škola ( původní byla dřevěná) a podle záznamů do ní chodilo 250! dětí.
V r. 1839 byla postavena nová , poschoďová dvojtřídní triviální farní škola, pouze pro chlapce (stojí na náměstí vedle pošty), otevřená r. 1840. Od r. 1866 i škola dívčí.
Budova, která slouží školství v obci do dnešních dnů byla otevřena 12. listopadu 1866. Tato budova byla postavena nákladem Řádu německých rytířů a vyučovaly v ní sestry téhož řádu.

Klášter

28.února 1939 byla budova předána i s inventářem správě školy obecné.
V době od 8. října 1938 do května 1945 nejsou o historii školy zachovány písemné zprávy.
První poválečný školní rok byl zahájen 10. září 1945. Řídícím učitelem byl ustanoven Metoděj Talanda, který v této funkci setrval 31 let, do 30. června 1976. Do školy bylo zapsáno v tomto roce 28 chlapců a 29 dívek a školní rok byl ukončen 22. června 1946.

Klášter od Vajglova

Ve školním roce 1946/47 už měla škola dvě třídy, které navštěvovalo 62 dětí a ve školním roce 1947/48 už bylo zapsáno 101 žáků. Škola se stala trojtřídní a učitelkami zde byly Jiřina Sejpková a Hana Přerovská. Mj. byl zakoupen promítací přístroj a tento školní rok byl ukončen již se 111 žáky. V kronice se píše, že vyučování „bylo velmi obtížné, poněvadž žáci byli různých národností a často stěhovali se do jiných obcí“. V roce 1948 bylo ve stavu žactva 39 změn. V kronice se již projevuje vliv událostí po únoru 48 : „Správa školy za pomoci žáků upravila diagram dodávek obilí, mléka a brambor všech zemědělců v naší obci. Správa školy splnila též dvouletý plán: sestavila loutkové divadlo, pořídila promítací přístroj, školský rozhlas s ústřednou a byly zakoupeny nové lavice a tabule.“
Ve školním roce 1950/51 stálo za zaznamenání pořízení klavíru zn. Főrster. Vyučování probíhalo od 8-12 a od 13-16 hodin a bylo zřízeno Sdružení mládeže se společným stravováním.
Za školní roky 1952 – 1966 nejsou žádné písemné zprávy o činnosti školy, protože údajně shořela školní kronika a v kronice obce není za toto období žádný zápis.
V roce 1966 se podařilo zajistit generální opravu budovy, která byla ve velmi špatném stavu. Za 285.000,- Kčs byla budova vybavena ústředním topením, přebudovány toalety, ve třídách byly položeny parkety, byla vyměněna okna a ve třídách instalováno zářivkové osvětlení.. Došlo k propojení budovy školy s budovou označenou jako „bývalá budova charity“. Ta byla v té době nevyužita.
28. dubna 1967 zakoupil národní výbor škole nový moderní televizor Rubín za 4.500,- Kčs.“ :-)
Od 1. září 1968 byl zaveden na všech školách pětidenní vyučovací týden.
Ve školním roce 1969/70 zachytila školní kronika: „Vánoční prázdniny trvaly od 22. prosince do 19. ledna. Byly dvakrát prodlouženy pro velké mrazy, spoustu sněhu a nedostatek uhlí. Nakonec se mezi dětmi a dospělými rozšířila epidemie chřipky.“
Ve školním roce 1972/73 byly upraveny prostory pro umístění mateřské školy, školní jídelny a školní družiny, byla zřízena tělocvična a místnost pro technický kroužek a sklad civilní obrany. V té době byly mateřská škola a základní škola odděleny a pracovaly jako dvě organizace, každá s vlastním ředitelstvím. Školní kuchyně spadala pod mateřskou školu.
Školní rok 1976/77 zahájil již nový ředitel p. Jindřich Machata. V tomto roce vstoupil v platnost nový školský zákon, který změnil ZDŠ Ryžoviště s 1.- 5. ročníkem na Základní školu s 1. – 4. ročníkem. Začalo se počítat s množinami – vzpomínáte?
Nově nastoupivší ředitel začal psát kroniku školy, ve které konstatuje: „ Celá budova je v poměrně dobrém stavu. Nejvíce postrádá vybavení moderním nábytkem. Jen několik kusů nábytku připomíná současnost, velká většina patří do doby před třiceti i více lety. Školní družina je umístěna v budově, která náleží mateřské škole. Pro dvě oddělení je málo vyhovující.“
Ve školním roce 1978/79 se z důvodu „problematické energetické situace“ v lednu téměř nevyučovalo – celostátní „uhelné prázdniny“.
Dne 9. července 1981 předal J. Machata vedení školy p. Evě Absolonové. Ta ukončila funkci ředitelky dnem 30. června 1983 a předala řízení školy p. Vladimíru Markovi.
Ten působil ve funkci do léta r. 1988, v září toho roku zahájila školní rok jako ředitelka p. Marie Urbánková. Zápisy ve školní kronice jsou velmi nezajímavé a odrážejí náladu té doby – zachycovaly oslavy 1. máje, MDŽ, výročí PO SSM, ještě 20.ledna 1990 zaznamenala paní ředitelka průběh oslav VŘSR ze 7. listopadu 1989. Porevoluční proměny nejsou v kronice slůvkem zachyceny.
Dnem 1. 2. 1992 byla konkurzním řízením ustanovena ředitelkou školy p. Zdeňka Bodláková, učitelka tělem i duší. Pozvedla úroveň školy, jak v oblasti výchovně vzdělávací, tak i v oblasti estetické. Z neútulné budovy učinila místo pro příjemný pobyt malých školáků, samozřejmě za pomoci spolupracovníků a podpory vedení obce.
Poslední v řadě „řídících“ je Ivana Kapitánová, která do funkce nastoupila po konkurzu dne 1/8 1999. Z doby jejího ředitelování stojí snad za zmínku tyto události:

 • od 1. září 2001 sloučena základní škola se školou mateřskou ještě pod názvem Základní škola Ryžoviště
 • od 1. ledna 2003 se škola stává samostatným právním subjektem
 • v létě 2004 proběhla generální rekonstrukce kotelny, instalace poloautomatických kotlů na TP
 • od 1. ledna 2006 dochází ke změně názvu školy na současný: Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • ve školním roce 2008/2009 díky starostce obce p. Evě Lašákové dochází k obnově a rekonstrukci budov z prostředků Evropské unie (listopad 2008 – výměna oken, listopad 2008– obnova školního nábytku – výškově stavitelné lavice a židle výměna školních tabulí instalace interaktivní tabule, březen 2009 – nový mobiliář školní zahrady, nový hrací kout v mateřské škole ( z prostředků obce), červen 2009 – zateplení a fasáda školy)
 • ve školním roce 2020/2021 prošla kompletní rekonstrukcí školní kuchyně
 • ve školním roce 2021/2022 bylo zrekonstruováno přízemí základní školy
 • ve školním roce 2022/2023 byly zrekonstruovány prostory mateřské školy (výměna podlahových krytin, oprava vstupního schodiště a dveří včetně zárubní, rekonstrukce výdejny stravy)
 • před zahájením školního roku 2023/2024 byla vyměněna střešní krytina na budově mateřské školy a vyměněny kotle na tuhá paliva.

Důležité osoby dlouhodobě spojené se školou:

 • v červnu roku 2013 odchází na zasloužený odpočinek p. Helena Maderová, která ve škole působila s malými přestávkami celý svůj profesní život. Její přátelé a bývalí žáci se s ní navžy rozloučili v lednu 2022, avšak v jejich vzpomínkách zůstává stále, neboť co srdce rozdá, nikdy neztratí.
 • O rok později - v červnu r. 2014 -  odchází do důchodu p. Stanislava Němcová, která zde po mnoho let působila jako učitelka a posléze jako ředitelka mateřské školy. Za její obětavou práci ve prospěch dětí obce jí patří velké poděkování.

 

Podrobný přehled o stavu žactva a pedagogických pracovnících školy a školky najdete na tomto odkazu: historie školy přehled (20.88 kB)

Další historické snímky budovy školy poskytl ze svého archivu p. Bc. Martin Rechtorík - podívejte se zde  o-nas/historie-skoly/historicke-snimky/

O nás

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace
Rýmařovská 282
79356 Ryžoviště
ID datové schránky:
4qzmb5f
telefonické kontakty:
škola: +420 737 286 393
školka: +420 739 492 689
jídelna: +420 739 053 844
e-mail:
zsams.ryzoviste@email.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 21 °C 14 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 21/13 °C
středa 24. 7. slabý déšť 19/10 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 17/8 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Pranostika na akt. den

Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.