Časový rozvrh dne

Denní časový plán naší mateřské školy:

 

 6:30  –   8:00              scházení se při hrách, ranní hry, individuální činnosti s dětmi, 

                                    činnosti řízené učitelkou

 8:00 -     8:30             ranní komunitní kruh – co bylo, je a bude

                                    (povídání o zážitcích z minulého dne, plány na dnešek)

 8:30  –   8:45              ranní cvičení

 8:45  –   9:00              hygiena, dopolední svačinka

 9:00  –  10:15             didakticky cílené činnosti

10:15 – 11:30              oblékání, pobyt venku

11:45 – 12:15              hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:15 – 13:45              odpočinek, relaxace, poslech čtení na pokračování,

                                    pro nespící klidné činnosti nerušící odpočívající kamarády

13:45 -  14:00             odpolední svačinka

14:00 -  16:00             zájmové a rekreační činnosti