Výsledky zápisu

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020:

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020
u dětí s těmito evidenčními čísly:


Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Registrační číslo

MŠ/2019/01    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2019/02    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2019/03    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2019/04    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2019/05    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2019/06    přijat/a k předškolnímu vzdělávání
MŠ/2019/07    přijat/a k předškolnímu vzdělávání
MŠ/2019/08    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

 

Odůvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 
Datum podpisu ředitele školy:
V Ryžovišti, 12/5/2019, Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
 
Datum zveřejnění rozhodnutí 12/5/2019
 
Dodatek č. 1: uchazeč č. MŠ/2019/06 přijat/a k předškolnímu vzdělávání rozhodnutím ředitelky ze dne 15/5/2019.
Zveřejněno 15/5/2019, Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dodatek č. 2: uchazeč č. MŠ/2019/07 a MŠ/2019/08   přijat/a k předškolnímu vzdělávání rozhodnutím ředitelky ze dne 20/5/2019.
Zveřejněno 25/5/2019, Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy