Výsledky zápisu

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021:

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021
u dětí s těmito evidenčními čísly:


Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

V registračním čísle uchazeče je 
poslední čtyřčíslí totožné s posledním čtyřčíslím rodného čísla dítěte

Registrační číslo

MŠ/2020/01/0201    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2020/02/0798    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2020/03/0458    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2020/04/0048    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2020/04/0639    přijat/a k předškolnímu vzdělávání
MŠ/2020/04/1252    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

 

Odůvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 
Datum podpisu ředitele školy:
V Ryžovišti, 28/5/2020, Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
 
Datum zveřejnění rozhodnutí 30/5/2020
 

Aktualizace č. 1:

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro děti/žadatele s evidenčními čísly MŠ/2020/04/0639 a MŠ/2020/04/1252 

bylo na základě žádosti zákonného zástupce vydáno dne 21. července 2020.

 

Odůvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

Datum podpisu ředitele školy:

V Ryžovišti, 21/7/2020, Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 22/7/2020