Výsledky zápisu

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022:

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/2022
u dětí s těmito evidenčními čísly:


Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Registrační číslo

poslední čtyřčíslí je totožné s posledním čtyřčíslím rodného čísla dítěte

MŠ/2021/01/0351

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2021/02/0488

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2021/03/0201

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2021/04/0722

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2021/05/0454

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

Odůvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 
Datum podpisu ředitele školy:
V Ryžovišti, 13/5/2021, Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
 
Datum zveřejnění rozhodnutí 13/5/2021
________________________________________________________________________________________
 
 
 

Aktualizace  - dodatek č. 1:

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro 
 

 

 

 

Registrační číslo

poslední čtyřčíslí je totožné s posledním čtyřčíslím rodného čísla dítěte

MŠ/2021/06/1209

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

 

Odůvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 
Datum podpisu ředitele školy:
V Ryžovišti, 30/6/2021, Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
 
Datum zveřejnění rozhodnutí 30/6/2021