Výsledky zápisu

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019:

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019
u dětí s těmito evidenčními čísly:


Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Registrační číslo

MŠ/2018/01    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2018/02    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2018/03    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2018/04    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2018/05    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2018/06    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2018/07    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

MŠ/2018/08    přijat/a k předškolnímu vzdělávání

 

Odůvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 
Datum podpisu ředitele školy:
V Ryžovišti, 15/5/2018, Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
 
Datum zveřejnění rozhodnutí 15/5/2018,
 
Dodatek č. 1: - uchazeč/ka č. MŠ/2018/07  rozhodnutí vydáno a zveřejněno 21/5/2018
Dodatek č. 2: - uchazeč/ka č. MŠ/2018/08  rozhodnutí vydáno a zveřejněno 11/6/2018