Zápis dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2019/2020

proběhne v týdnu od 6. do 10. května 2019.

 

Zájemci o umístění dítěte si v uvedených dnech v mateřské škole

vyplní žádost o přijetí

a vyzvednou Přihlášku a Evidenční list, který nechají potvrdit pediatrem.

S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

Při přijímání bude zohledňováno zda:

1) je přihlašované dítě v předškolním věku

2) má přihlašované dítě trvalé bydliště v obci Ryžoviště

 

Pro děti předškolního věku je docházka 

do mateřské školy 

 POVINNÁ.

 

 

Tiskopis žádosti o přijetí do mateřské školy ke stažení zde:

žádost o přij. k předšk. vzdělávání.pdf