Zápis

Vážení rodiče,
upravené znění školského zákona přináší proti předchozím letům změny.
Týkají se zejména dětí pětiletých - poslední rok před nástupem do 1. ročníku je pro ně docházka do mateřské školy povinná.
Další důležitá změna se týká termínu zápisů do 1. třídy a způsobu, jakým postupovat v případě žádosti o odklad školní docházky. 
Podrobnosti uvádíme zde

Zápis do 1. ročníku

Zápis do mateřské školy

Piper