Organizace školního roku 2017/2018

prázdniny termín

podzimní prázdniny

26. a 27. října 2017

vánoční prázdniny

od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018

jednodenní pololetní

pátek 2. února 2018

jarní prázdniny

od 26. února do 4. března 2018

velikonoční prázdniny

29. a 30. března 2018

poslední den šk. roku

pátek 29. června 2018

hlavní prázdniny

od 2. července do 2. září 2018