Základní škola

https://www.facebook.com/amandinepiupiu/photos/a.274823532605510.70246.169189159835615/1205677432853444/?type=3 
Naše základní škola pracuje jako málotřídní neúplná škola se žáky 1. až 4. ročníku.
 
Žáci jsou vzděláváni ve dvou třídách.
Ve školním roce 2019/2020 jsou spolu v I. třídě žáci 1. a 4. ročníku (10 + 4 žáci), třídní učitelkou je jim Mgr. Ivana Kapitánová (vyučuje ČJ, M, AJ a Přír.) .
Ve II. třídě se scházejí žáci 2. a 3. ročníku (9 + 9 žáků), třídní učitelkou je Mgr. Markéta Červenková (vyučuje ČJ, M, AJ, VV, PČ), třídě je k dispozici také asistent pedagoga.
 
Učitelský sbor doplňuje pan učitel Mgr. Jan Franek, v letošním roce vyučuje ve všech ročnících Prvouku, Vlastivědu, Hudební výchovu a Tělesnou výchovu
 
Podrobnosti o organizaci, rozvrhu hodin, školním vzdělávacím programu a další najdete na těchto záložkách.