Základní škola

Naše základní škola pracuje jako málotřídní neúplná škola se žáky 1. až 4. ročníku.
 
Žáci jsou vzděláváni ve dvou třídách.
Ve školním roce 2017/2018 jsou spolu v I. třídě žáci 1. a 4. ročníku (12 + 8 žáků), třídní učitelkou je jim Mgr. Ivana Kapitánová (vyučuje ČJ, M, AJ a Přír.) .
Ve II. třídě se scházejí žáci 2. a 3. ročníku (4 + 7 žáků), třídní učitelkou je Mgr. Markéta Červenková (vyučuje ČJ, M, AJ, VV, PČ).
 
Učitelský sbor doplňuje pan učitel Mgr. Jan Franek, v letošním roce vyučuje ve všech ročnících Prvouku, Vlastivědu a Tělesnou výchovu
 
Podrobnosti o organizaci, rozvrhu hodin, školním vzdělávacím programu a další najdete na těchto záložkách.