Základní škola https://www.facebook.com/amandinepiupiu/photos/a.274823532605510.70246.169189159835615/1205677432853444/?type=3 

Naše základní škola pracuje jako málotřídní neúplná škola se žáky 1. až 4. ročníku.
 
Žáci jsou vzděláváni ve dvou třídách.
Ve školním roce 2021/2022 jsou spolu v I. třídě žáci 1. a 4. ročníku (4 + 8 žáků), třídní učitelkou je jim Mgr. Ivana Kapitánová (vyučuje ČJ, M, AJ a Přír).
Žákům této třídy je k dispozici asistentka pedagoga p. Jana Filipčíková.
 
Ve II. třídě se scházejí žáci 2. a 3. ročníku (11 + 6 žáků), třídní učitelkou je Mgr. Eva Pudlová (vyučuje ČJ, M, AJ, VV, PČ).
Žákům této třídy je k dispozici asistentka pedagoga p. Lenka Toboláková.
 
Učitelský sbor doplňuje pan učitel Mgr. et Bc.  Jan Franek, který vyučuje ve všech ročnících Prvouku, Vlastivědu, Hudební výchovu a Tělesnou výchovu.
 
Podrobnosti o organizaci, rozvrhu hodin, školním vzdělávacím programu a další najdete na těchto záložkách.