Školní družina

Je žákům školy k dispozici v době školního vyučování každý den od 11:35 do 15:00 hod.
 
Pracuje pod vedením vychovatele Mgr. Jana Franka.
 
Podrobnosti o provozu a činnosti školní družiny naleznete na těchto stránkách: