Školní družina

Je žákům školy k dispozici v době školního vyučování každý den ráno od 6:30 do 7:40 a odpoledne od 11:35 do 14:00 hod., po 14. hod navazuje Školní klub

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009631

Název projektu

Školní klub obce Ryžoviště

Příjemce podpory (název)

Obec Ryžoviště

 
Pracuje pod vedením vychovatele Mgr. Jana Franka.
 
Podrobnosti o provozu a činnosti školní družiny naleznete na těchto stránkách:
 
Vnitřní řád školní družiny zde: vnitřní řád ŠD a
Organizace a provoz školní družiny tady: školní družina 19-20
Illustration by GARTH BRUNER