Provozní řád školského zařízení

Provoz jednotlivých součástí školy se řídí Provozním řádem