Školní klub

 
Škola je partnerem v projektu ŠKOLNÍ KLUB OBCE RYŽOVIŠTĚ 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009631 spolufinancovaném Evropskou unií. 
Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

plakát