Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 
                           kontakt na stránky www.sfzp.cz/www.mzp.cz/

Příroda na dosah  aneb naše zahrada  


Projekt zaměřený na vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách vyhlášený  a financovaný Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předkladatelem projektu je zřizovatel školy - Obec Ryžoviště.

 

Dílčí plánované aktivity v rámci projektu

  • 8/2017 příprava projektů – jednání se zřizovatelem ZŠ 
  • 9/2017 seznámení rodičů a dětí s podstatou projektu
  • 10 – 12/2017 zapojení veřejnosti do projektu 
  • 1/2018 podání žádosti o dotaci
  • 4 – 5/2018 Výběrové řízení na dodavatele + oslovení místních řemeslníků k přislíbené spolupráci na realizaci projektu 
  • 6 – 10/2018 realizace projektu, slavnostní otevření, podzimní údržba
  • 10 – 12/2018 závěrečné vyhodnocení projektu 

  • z důvodu vyjasňování vlastnických práv k budovám a pozemkům víceinstanční soudní cestou a dále z důvodu protikoronavirových opatření, došlo k posunutí termínu plánovaného ukončení projektu na červenec 2020.

  • DĚKUJEME VŠEM DOBORVOLNÍKŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI RADOU I POMOCÍ K ÚSPĚŠNÉ REALIZACI PŘESTAVBY ŠKOLNÍ ZAHRADY. VÁŽÍME SI VAŠÍ POMOCI! 

 

 

 

 

 

V rámci příprav projektu proběhly následující akce a aktivity zainteresovaných - od p. starostky obce až po děti mateřské školy:

-          Uskutečnila se 4 plánovací setkání

-          Děti z MŠ byly zapojeny do výběru herních a funkčních prvků zahrady

-          Mladí hasiči vyrobili 5 nástěnek s pozvánkami, dokumenty, výkresy a fotodokumentací k projektu (vývěsky na náměstí a na OÚ)

-          Proběhla 3 setkání s projektantem mimo plánovací setkání

-          Zaměstnanci obce roznesli do všech domovních schránek obecní zpravodaj, kde je popsán tento projekt a pozvánka na  Mikulášskou besídku, na které byla vystavena maketa zamýšlené zahrady

-          Rodiče nasbírali různorodý materiál na výrobu makety

-          Byla vyrobena maketa nové školní zahrady dětmi z MŠ za pomoci p. učitelek a paní starostky

-          Schůzka s představením makety pedagogickému sboru ze ZŠ, žákům ze ZŠ a panu projektantovi  

-          Představení makety a celého projektu široké veřejnosti na Mikulášské besídce s cca 200 účastníky. Maketa s další dokumentací o projektu zůstaly i po Mikulášské besídce přístupny v multifunkčním domě, aby se s nimi veřejnost mohla dále seznamovat (např. zpěváci amatérského pěveckého sboru, při pravidelných zkouškách)

-          Sepsání žádosti o dotaci ve spolupráci zřizovatel + pedagogický sbor + projektant 

 

Zde najdete další informace - pozvánky na jednotlivá setkání - PLÁNOVACÍ a PRACOVNÍ

Pozvánky na plánovací a pracovní setkání

A pár fotek nakonec:

 

Fotogalerie z plánovacích a pracovních setkání