Ovoce do škol

 Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 
Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 48133981 (dále jen „Fond“), v souladu s § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), oznamuje schváleným žadatelům, že ve školním projektu Ovoce a zelenina do škol byl minimální počet dodávek produktů za každý měsíc školního roku 2018/2019 stanoven na 2 dodávky měsíčně.
Ve školním projektu Ovoce a zelenina do škol byl předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka pro školní rok 2018/2019 stanoven ve výši 29,00 Kč včetně DPH.