Obědy do škol

Škola je již druhým rokem zapojena do projektu s názvem 
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou 
ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II
 
Žádost o dotaci byla podána v květnu 2018 za účelem získání financí na podporu realizace tohoto projektu.
Ten je zaměřen na zajištění stravování pro děti v hmotné nouzi ve školním roce 2018/19 ze základních a mateřských škol Moravskoslezského kraje.
Podporovanou (povinnou) aktivitou je nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování dětem/žákům (v souladu s platnou legislativou), které zde navštěvují vzdělávání v rámci povinné školní docházky či předškolního vzdělání.
Aby dítě/žák dosáhl na podporu, spočívající v poskytování bezplatné stravy, musely být zákonnému zásupci tohoto dítěte v rozhodném období (duben 2018) poskytovány Úřadem práce dávky hmotné nouze. 
 

Důležité upozornění:

Ve školním roce 2019/2020 bude škola do tohoto projektu opět zapojena.
V rámci projektu budou podpořeny děti, jejichž rodiny se v rozhodném období nacházejí v hmotné nouzi. 
Pro školní rok 2019/20 je ministerstvem stanoveno 
období květen až červen 2019. 
Tuto situaci bude posuzovat příslušný úřad práce. Pokud tedy rodiče budou chtít pro své dítě získat obědy zdarma, musí se během května a června 2019 dostavit k vyřízení na úřad práce.
                        From