Obědy do škol

Škola je již třetím rokem zapojena do projektu s názvem 
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou 
ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III
 
Žádost o dotaci byla podána v květnu 2019 za účelem získání financí na podporu realizace tohoto projektu.
Ten je zaměřen na zajištění stravování pro děti v hmotné nouzi ve školním roce 2019/20 ze základních a mateřských škol Moravskoslezského kraje.
Podporovanou (povinnou) aktivitou je nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování dětem/žákům (v souladu s platnou legislativou), které zde navštěvují vzdělávání v rámci povinné školní docházky či předškolního vzdělání.
Aby dítě/žák dosáhl na podporu, spočívající v poskytování bezplatné stravy, musely být zákonnému zásupci tohoto dítěte v rozhodném období poskytovány Úřadem práce dávky hmotné nouze. 
 

Vysvětlující upozornění:

V rámci projektu jsou podpořeny děti, jejichž rodiny se v rozhodném období nacházely v hmotné nouzi. Pro školní rok 2019/20 bylo ministerstvem stanoveno období květen až červen 2019. 

Tuto situaci posuzoval příslušný úřad práce. Pokud tedy rodiče chtěli pro své dítě získat obědy zdarma, museli se během května a června 2019 dostavit k vyřízení na úřad práce. 

Na tuto možnost škola upozorňovala prostřednictvím nástěnek a webu školy.

                        From