Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou 

ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV
Škola se zapojuje do projektu OBĚDY DO ŠKOL
i ve školním roce 2020/2021
 
 
Žádost o dotaci byla podána v květnu 2020 za účelem získání finanční podpory na realizaci tohoto projektu, zaměřeného na zajištění stravování pro děti v hmotné nouzi ve školním roce 2020/21 ze základních a mateřských škol Moravskoslezského kraje.
Podporovanou (povinnou) aktivitou je nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování dětem/žákům (v souladu s platnou legislativou), které zde navštěvují vzdělávání v rámci povinné školní docházky či předškolního vzdělání.
Aby dítě/žák dosáhl na podporu, spočívající v poskytování bezplatné stravy, musely být zákonnému zástupci tohoto dítěte v rozhodném období poskytovány Úřadem práce dávky hmotné nouze. 
Rozhodným obdobím pro přiznání bezplatné stravy byly pro školní rok 2020/2021stanoveny měsíce červen až září 2020 a leden 2021.
V těchto měsících se obraťte na pracovníka dávek pomoci v hmotné nouzi na Úřadu práce.
 
Podmínky pro získání a udržení podpory:
  • dítě ve věku 3 – 15 let,  
  • dítě patří do okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí a má na něj nárok v období potvrzování cílové skupiny Úřadem práce,  
  • dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně školky/školy; 
  • nepřítomnost dítěte ve škole musí být řádně omluvena a po dobu nepřítomnosti jídlo odhlášeno. 
Proces získání podpory: 
  • zákonný zástupce podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci,  
  • zákonný zástupce navštíví školské zařízení, kde podepíše souhlas se zapojením dítěte do stravování. Formulář lze získat v MŠ, ZŠ, zařízení školního stravování nebo zde: SOUHLAS.
Více informací zde: www.fead.mpsv.cz
                        From