Obědy do škol

Škola je již druhým rokem zapojena do projektu s názvem 
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou 
ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II
 
Žádost o dotaci byla podána v květnu 2018 za účelem získání financí na podporu realizace tohoto projektu.
Ten je zaměřen na zajištění stravování pro děti v hmotné nouzi ve školním roce 2018/19 ze základních a mateřských škol Moravskoslezského kraje.
Podporovanou (povinnou) aktivitou je nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování dětem/žákům (v souladu s platnou legislativou), které zde navštěvují vzdělávání v rámci povinné školní docházky či předškolního vzdělání.
Aby dítě/žák dosáhl na podporu, spočívající v poskytování bezplatné stravy, musely být zákonnému zásupci tohoto dítěte v rozhodném období (duben 2018) poskytovány Úřadem práce dávky hmotné nouze. 
                        From