Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Škola je do tohoto projektu zapojena od jeho počátku.
Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981, tímto oznamuje schváleným žadatelům v rámci školního projektu Mléko do škol, že v souladu s § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) ve školním projektu Mléko do škol byl stanoven minimální počet dodávek produktů ve smyslu § 6 odst. 3 nařízení vlády za měsíc školního roku 2018/2019 na 2 dodávky měsíčně, přičemž každá z těchto 2 dodávek zahrnuje jednu porci konzumního mléka a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády na žáka.
Ve školním projektu Mléko do škol byl předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka pro školní rok 2018/2019 stanoven ve výši 29,00 Kč včetně DPH.