Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Škola je do tohoto projektu zapojena od jeho počátku.
V letošním školním roce stanovil Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981,že schváleným žadatelům v rámci školního projektu Mléko do škol, v souladu s § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády (dále jen „nařízení vlády“) byl ve školním projektu Mléko do škol minimální počet dodávek produktu, konkrétně konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády
za každý měsíc školního roku 2017/2018 stanoven na 2 dodávky měsíčně.