Informace o nás

Něco o naší škole

 

Jde o jedinou školu v obci.
Školu tvoří komplex dvou budov vzájemně propojených.

 

Budova základní školy na ulici Rýmařovská 282 je stará více než 100 let, je od počátku existence školou. Budova je dvoupodlažní.


V přízemí jsou dvě třídy, z toho jedna kmenová pro II. tř. a pracovna určená k výtvarným, pracovním a hudebním aktivitám.

V patře je umístěna kmenová třída pro I.tř., knihovna s kopírkou a dále ředitelna a kabinet s pomůckami.

V obou třídách jsou dětem k dispozici počítače s připojením k internetu a interaktivní tabule.

 

Budova v ulici Nemocniční 140 je mnohem starší a jejím původním určením byl ženský špitální klášter.
V přízemí této budovy je umístěna školní kuchyně s jídelnou pro žáky školy, tělocvična a prostory školní družiny.
V prvním patře jsou prostory vyhrazené mateřské škole. Ta má k dispozici prostornou šatnu, WC a umývárnu včetně sprchového koutu, třídu – hernu s částí rozdělenou na pracovní a „hrací“, lehárnu, výdejnu stravy a další třídu určenou k pohybovým aktivitám. Školka má též dostatek skladovacích prostor.
Ke škole přináleží také velká školní zahrada, oddělená zdí, takže je dobře izolovaná od hluku a prachu komunikací. Mobiliář zahrady byl modernizován za přispění dotace EU, v posledním roce bylo rekonstruováno pískoviště, aby odpovídalo hygienickým normám.

 

Předností našich podmínek je nízký počet dětí, rodinné prostředí, připomínající atmosféru domácího vzdělávání, dostatečný prostor pro učení i hru. Ve škole i ve školce je výhodou, že se při procesu vzdělávání vzájemně setkávají a spolupracují děti různého věku.
Také spolupráce mezi školkou a školou je velmi těsná, řadu akcí organizujeme a prožíváme společně. Pozdější přechod ze školky do školy je naprosto plynulý.
Děti, které navštěvují školu, jsou všechny v mladším školním věku, který bývá všeobecně považován za nejkrásnější a nejradostnější v životě dítěte. Všichni se tu znají od školky až do odchodu ze školy. Péče ze strany dospělých je maximální, nedochází k psychickým konfliktům a dítě má pocit bezpečí a přirozenou radost z nových poznatků. Tato klidná a bezpečná atmosféra je jednou z našich priorit. Také malotřídní způsob vyučování, kdy při procesu vzdělávání vzájemně spolupracují děti různého věku, učí děti kooperaci a ohleduplnosti.
Na atmosféře se výrazně podílejí i provozní zaměstnanci svou vstřícností k potřebám dětí a požadavkům rodičů.
Celková klidná atmosféra se promítá i do řešení výchovných problémů. V posledních letech se na škole nevyskytly neomluvené absence ani jiné závažné přestupky, výchovná opatření ani snížený stupeň z chování nebyly uděleny.
Případné problémy řeší učitelé okamžitě domluvou, což bylo prozatím vždy postačující.