První informace k zahájení nového školního roku

23.08.2020 17:30

1) seznam požadovaných školních pomůcek najdete zde: Potřeby pro školáky na školní rok 2020/21

2) v týdnu od 24. srpna se prosím dostavte do školy a vyhledejte vedoucí školní jídelny p. Kunzovou - je třeba vyplnit Přihlášku ke stravování, přihlásit si stravu a uhradit stravné na září. Po dohodě lze stravné hradit trvalým platebním příkazem na účet školy - v případě zájmu o tento způsob platby požádejte o bližší informace (číslo účtu, variabilní symbol, částku)

3) poprvé se sejdeme v úterý 1. září v 8:00 hod. Děti přidou do školy bez aktovek, přivítáme mezi sebou prvňáčky a řekneme si první organizační pokyny. Ve škole děti zdržíme jen asi 30 minut. Pak mohou odejít domů, případně zůstat na svačinku či oběd (pokud budou přihlášeny). Školní družina bude tento den v provozu do 12:40 (odjezd autobusu).

4) ve středu 2. září zahajují žáci 2., 3. a 4. ročníku plavecký výcvik - připravte dětem plavky a ostatní potřebnosti dle pokynů na odkazu Plavecký výcvik

1003.............................Don & Daisy - Swimming Don

Rozvrh hodin a další informace budou v průběhu posledního srpnového týdne postupně aktualizovány a zveřejňovány na školním webu