Kontakty:

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkóvá organizace
Rýmařovská 282
793 56 Ryžoviště
 
IČ: 70985391
DIČ: CZ70985391
REDIZO: 600131734
 
ID datové schránky: 4qzmb5f
 
číslo účtu: 27-8943080217/0100, Komerční banka, a.s.
 

Telefonické kontakty: Ne pas déranger.

Základní škola:

554 286 037
739 053 844
 

Mateřská škola:

739 492 689
 

Školní jídelna:

554 286 016 - odhlašování obědů
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email:  zsams.ryzoviste@email.cz

 

Zaměstnanci:

                                     jméno                                     funkce                                                
Základní škola Mgr. Ivana Kapitánová
ředitelka školy
třídní učitelka I. třídy
logopedická péče
  Mgr. et Mgr. Eva Pudlová     třídní učitelka II. třídy
  Mgr. et Bc.  Jan Franek učitel
  Lenka Toboláková asistent pedagoga, II. třída
  Jana Filipčíková asistent pedagoga, I. třída
  Renáta Kunzová školnice
Mateřská škola         Jana Hořáková učitelka
  Jana Grobarová učitelka, zástup za MD
 
Lucie Patrmanová
asistent pedagoga                     
  Marie Lamačová školní asistent
 
Jana Filipčíková        
uklizečka         
  Bc. Aneta Motúzová učitelka, MD
Školní družina Mgr. et Bc. Jan Franek vychovatel
Školní jídelna Renáta Kunzová vedoucí školní jídelny
  Pavla Haneková kuchařka
  Jana Rechtoriková
pracovnice provozu -
zajišťuje výdejnu mateřské školy

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Nikola Pohanělová

pohanelova.nikola@rymarovsko.cz

Tel.: 554 254 308

Mobil: 605 920 979

 

(Vysv.: Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů? 
Jde o jeden ze zcela nových institutů, který do právního řádu zavádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, účinné a aplikovatelné ve všech členských státech Evropské unie ode dne 25. května 2018.)
 
 
 
 
 

Kontaktujte nás