28. říjen 2018

V pátek 26. října jsme si připomněli 100. výročí vzniku samostatného československého státu projektovým dnem.
Pětičlenné týmy pod vedením nejzkušenějších kamarádů ze 4. ročníku plnily rozličné úkoly, při kterých se nejen pobavily, ale také prokázaly dobré znalosti a ještě se dověděly něco o historii vzniku našeho státu.
Projektový den zahájil pan učitel krátkou lekcí z dějepisu a už tu byl první úkol - Rakousko-Uherské puzzle. Nový stát vznikl rozpadem ohromné říše a našim úkolem bylo sestavit její podobu z jednotlivých států.
Následovaly boje o pevnosti a hradby z kostek, protože i náš stát vzešel z bitev. Museli jsme si též složit vlajku a slova hymny, její melodii poznat mezi ostatními (což není úplně jednoduché, když je slyšíme hrát pozpátku), ale zvládli to všichni!
Soutěž vyvrcholila soubojem týmů ve hře RISKUJ, kde se otázky vybíraly z 6 okruhů (např. státní svátky, sportovci ČR, naše příroda, apod.)
Není důležité, kdo zvítězil, protože vítězem se stal každý, kdo si tento den pěkně užil a ještě se hodně nového dozvěděl.
Vítězové přesto oceněni byli - zlatou medailí z čokolády a pěknými dárečky.