Maškarní

Poslední pátek masopustního měsíce února jsme si zpestřili tradičním maškarním karnevalem. 
Kromě třeštění v maskách při hudbě jsme si také zasoutěžili o ceny.
Paní učitelka Červenková připravila pro všechny děti školní i školkové 13 soutěžních disciplín,  které vyžadovaly nejen obratnost, ale i pevnou ruku, odhad a bystrý úsudek. 
Za každou splněnou disciplínu získal úspěšný účastník razítko do medaile a za splnění všech úkolů pak odměnou hračku, pastelky, sladkost - podle vlastního výběru.
Hezké bylo, že jednotlivá stanoviště obluhovali nejprve žáci třetího a čtvrtého ročníku pro mladší kamarády. Pak se role vyměnily a prvňáčci a druháci se zase na oplátku postarali o soutěžení starším spolužákům.
Dopoledne se krásně vydařilo, všichni se pobavili a pak už - hurá na jarní prázdniny!

Fotogalerie: Maškarní