Předprázdninové velikonoční těšení na sváteční dny jsme si zpříjemnili jednotným barevným oblečením, návštěvou farmy ve Stránském a čtvrťáci za odměnu poctivého plnění čtenářského slibu přenocovali s knížkou ve škole.